24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

24 Kasım Sözleri, En Güzel 24 Kasım Sözleri, Anlamlı 24 Kasım Sözleri, Çok Güzel 24 Kasım Sözleri, 24 Kasım Mesajları, Harika 24 Kasım Sözleri, Etkileyici 24 Kasım Sözleri, Full 24 Kasım Sözleri, 24 Kasım Sms'leri, Kısa 24 Kasım Sözleri, Kısa Anlamlı 24 Kasım Sözleri,En Anlamlı 24 Kasım Mesajları. 24 Kasım İlgili Kısa Sözler,Özlü 24 Kasım Sözleri

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.
(Atatürk)
***

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
(Atatürk)
***
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)
***
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
(Atatürk)
***
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
(Atatürk)
***
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
(Atatürk)
***
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
(Hz. Ali)
***
Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.
(Diyojen)
***
Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.
(Socrates)
***

» Vazifenizin Kutsallığı Karşısında Saygı İle Eğiliyorum. Öğretmenler Gününüzü Kutlar, Sağlık, Mutluluk Ve Esenlikler Dilerimm

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
(Atatürk)
***
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.
(Atatürk)
***
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.
(Atatürk)
***
Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.
(M.L. BOREN)
***
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.
(Addison)
***
Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.
(Ukrayna Atasözü)
***
Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.
(H. Mann)
***
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
(Atatürk)
***
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.
(H.V. Dyke)
***
Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.
(Alman Atasözü)
***
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
(Atatürk)
***

Solmayan güneş çiçeği bütün öğretmenlerimizin kutlu olsun bu günü..

Öğretmenler bu dünyada koklanmaya değer en güzel çiçektir..

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
(Atatürk)
***
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.
(Atatürk)
***
Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.
(Atatürk)

Seni anar,seninle gülleriz bugün,Kitap gibi bilgiler,senin gibi çiçekler,Senin gibi güllerler öğretmenim...Ne kadar teşekkür etsek azdır sana,Bugün senin günün öğretmenim,Kutlu olsun bütün öğretmenlereKutlu olsun bugün...


Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.
(Hz.Ali)
***
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)