cuma duası - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

                                     Cuma Duası


Bir Cuma daha araladı Ömrümüzün kapısını.. Bir Cuma daha yaklaştık kıyamete.. YA RABBi !.. Geçmiş için lüzumsuz üzülmekten, gelecek için manasız kaygılanmaktan bizi muhafaza eyle... Bu günümüzü dünlerin hüzünlerine ve yarının endişelerine gâlip getirme.. Mahsundur gönlümün yarası, Duâ ve sabırdır devâsı, Aynı mekanlarda olmasak da, Bir başkadır sevdiklerin duâsı.. Cuma Duâ etmektir.. Rahmettir..Berekettir.. Gönül almaktır..Selâmdır.. Hatırlamak ve Hatırlanmaktır.. Selâm ve Duâ ile Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Maddî ve mânevî bütün dertlerimize katından bir yardım bahşet. Allah'ım! Hastalarımıza şifâ, dertlilerimize devâ, borçlularımıza edâ, hasret çekenlerimize hayr ile vuslatını ihsân eyle. Âmîn. Hayırlı Cumalar

Sen rahmansın, sen kerimsin, senden başka ilah yoktur. Bizleri sen yarattın, sen esirge, sen sakla ya Rabbim. Gücüm yettiğince sana olan ahdime sadık kalacağımı söz verdim yarabbim, bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün kötülüklerden, günahlardan, fenalıklardan, şerlerden, Sana sığınırım Ya Rabb'im. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, affına sığındım, affınla tecelli eyle, günahlarımı bağışla ya Rabbim. Bizleri Affeyle yarabbi, günahları bağışlayan ancak sensin ya Rabb'im. 


Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver. Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç.. İlahi kabre vardıðım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster. Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana. amin

 Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen iste, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah. Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed. Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat. Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzümü. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözümü.


Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne. Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını. Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana. Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.amin

 İnsan yeşil bir yapraktır. Solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil , Bu mübârek günde güzel insanları hatırlamaktır. 🌿🌱🌴🌳🌿🌱🌴🌳🌿🌱🌴🌳🌿🌱🌴🌳 Ya Rabbi : iman ile özümüzü, Edep ile yüzümüzü, Haya ile sözümüzü, Kur'an ile ömrümüzü, Kelime-i şehadet ile son sözümüzü söylemeyi nasip eyle... *Hayırlı cumalar..

Allah'ım fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, kötü arkadaşın ihanetinden, açlıktan, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, Deccal fitnesinden, hayatın ölüm fitnesinden, dünya sevgisinden, Kabir azabından sana sığınırım, sen koru ya Rabbim. Kalplerimize imam ver, gönüllerimize huzur nasip eyle, bütün hanelere saadet ve mutluluk nasip eyle ya Rabbim. Sen yolda kalmışların yardımcısı, kırılan kalplerin sığınağı, yalnızların dostu, dertlilerin dert ortağısın ya Rabbim, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda gönüllerimize huzur, kalplerimize nur ver ya Rabbim.

 Ne güzel buyurmuş *Mevlana Hazretleri*: Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, her türlü amelde cook ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken, dünyalik hevesteyim. Uyandır artık Ya Rab!!!!Belki de son nefesteyim... RABBİM Bu güzel gün hürmetine * Sarsılmaz İman * Güzel Ahlak * Şükredici Kalp * Sabredici Beden * Zikredici Dil *Allah hayırlı mübarek ömür nasip etsin. Duâ eder duâ beklerim *Hayırlı Cumalar*

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle. Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim. Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet. Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir. Allahım senden başka kimsemiz yoktur Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana. Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya. Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile. Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme. Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir. Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle. Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi. Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım. Ölümün hayırlısını nasip eyle amin