Hallacı Mansur Sözleri - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

Hallacı Mansur Sözleri ve Alıntıları
Hallacı Mansur Sözleri


Dillerin konuşması, kalplerin helakindendir.Darağacı, erenlerin miracıdır.


Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.


Kanıyla abdest almayan aşk bizden değildir.


Ötekini anlamak için, ötekini kendine katmak değil, ona gitmek gerekir.


Çile, yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur.


Seçenekleri yaratan seçenin kendisi değilse eğer bu köleliktir, kişilik ve benlik kaybıdır


Ey aşk, kendi kendini yakarken fark ettin mi cehennemin sana özendiğini.


Sonsuzluktaki ilk kopuşta, O’nun aşk iksirinden içmiş varlıklar, çoğalmış yayılmışlar tüm alemlere.

İnsanlar neden bu cennet dünyayı önce cehenneme çevirir ve sonra cennete gitmek için uğraşır


Allah’ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.


Ben ümitsizlik dergâhının kızı, Mansur’umu arıyorum, Hallacımı kaybettim, idamımı bekliyorum. Habibim ben Salâvatımı yitirdim, Kıblem asasını Nil’de unuttu.

Müridin cehdi keşfini, muradın keşfi cehdini geçmiştir. Kişinin vakti, bağrındaki deryanın incisidir; yarın kıyamet günü bu incileri mahşerin zeminine çarparlar.