Allaha yapılan güzel dualar - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

                    Allaha yapılan güzel dualar

Allaha yapılan güzel dualar

Yuvasız kuşa bile dal verip yuva kurduran Rabbim… Hakkımızda en hayırlısı neyse bizlere de onu nasip eyle… Amin“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir.. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir.. 

Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız! 

Allahım, Sana secde ettim, Sana iman ettim, Sana teslim oldum. Yüzüm; onu yaratan, ona şekil veren; ona kulak ve göz yerleştiren Allah’a secde etti. Yaratanların en güzeli Allah’ın şanı yücedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme inşallah.

Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz. Allahım, başıma gelen bu musibetten dolayı bana hayrül halef nasip et. Müslim, Cenaiz, 918.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada, ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru..

Rabbim.. Ellerimde hiçbirşey yok.. Ellerimde bir tek “yok” var.. Ve ben yoktan var ettiğin bu ellerle senin sonsuz keremine el..

Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

“Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru.” ( Bakara- 201 )

Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme..

Rabbimiz! Bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver.. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi.. Amin..

“Rabbimiz Sen bunu bosuna yaratmadin. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabindan koru.” ( Ali Imran -191 )

“Rabbimiz, Biz iman ettik, oyleyse bize aci. Sen merhametlilerin en iyisisin.” ( Mu’minun 109 )

Allah'ım! Biz, peygamberin Muhammed (s.a.s.)'in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz.

Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum.

Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle.. 


Yâ Rabbî Ben’i Ben’den al ama Ben’i Sen (c.c) ‘den uzak etme.. Amin..


Rabbimiz! Biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten âciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam bir azm ü ikdamla ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah - Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah’tandır” hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle destekle.. nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla âlûde şu kullarını şekâvete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle.. bizi, sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insî, cinnî şeytanların acımasızlığına terk etme.. ilahî güç ve sıyanetinle te’yîd edip mâsivaya el açmaktan müstağni kıl.. işlediğimiz kötü amellerden ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferruata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme!