ayetli cuma mesajları resimli - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

ayetli cuma mesajları 2018, resimli arapça ayetli cuma mesajları, ayetli mesajlar, cuma mesajı için ayetler, cuma ayetleri hadisleri, cuma ayetleri arapça, hadislerle cuma mesajları


ayetli cuma mesajları resimli

ayetli cuma mesajları resimli


Ey Rabbü’l-Âlemîn. İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.hayırlı cumalar

- Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız."hayırlı cumalar

“ Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. ” “ Ey Rabbim ; Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır.hayırlı cumalar

Bekleyenler var Allah'ım.... Şifa bekleyen, Haber bekleyen, Huzur bekleyen... Bekleyenlerin yükünü hafiflet Rabb'im... Sen Ol dersen Herşey olur... Selam ve Duâ ile..Hayırlı Cumalar

Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve müjdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. Cuma Gününüz Mübarek Olsun. 

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalpler, ancak ALLAH'I zikretmekle huzur bulur. HAYIRLI CUMALAR

  Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!hayırlı cumalar.

Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Ve insanlar... Öyle şeyler yaşayıp, öyle şeyler görecekler ki Duygularına sadece bir Ayet kifayet olacak.. "Ya leyteni Küntü turâbâ" Keşke TOPRAK olsaydım...hayırlı cumalar

"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır." Rad 29hayırlı cumalar

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Deki Ben Kendime Allahın dilediğinden başka ne bir fayda sağlamaya ne  de bir  zarar vermeye  kadir değilim.Her Ümmetin Bir eceli vardır.Ecelleri geldiği Zaman artık bir  saat ileride gidemezler geride kalmazlar  Yunus Süresi 49. hayırlı cumalar

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun! 

Yahluku ma yeşa”(42 ŞURA-49)“[ALLAH]  DİLEDİĞİNİ YARATIR.”(Cumanız Mübarek Olsun

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.” (Mümtehine-4) Hayırlı Cumalar!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
ayetli cuma mesajları resimli

Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.(Ali İmran) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

Onlar, Sırf Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA’D 22) Cumanız Mübarek Olsun! Selam ve dua ile! 

"Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız."isra13. hayırlı cumalar 

Bizim başımıza hiçbir zaman, ALLAH'ın yazdığından başka bir şey gelmez.. I Tevbe/51hayırlı cumalar

Yüce Allah mübarek cuma hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Ülkemize selamet ve dirlik versin inşallah. Hayrırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

ayetli cuma mesajları resimli


Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.' (Kasas 77) Hayırlı Cumalar. 

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Sizden biri dua edince ‘Ya Rabb! DiIersen beni affet! Ya Rabb diIersen bana rahmet et!’ demesin. BiIakis, ısrarIa istesin, zira AIIah TeaIa HazretIeri’ni kimse zorIayamaz. -Hadis-i Şerif-hayırlı cumalar
ayetli cuma mesajları resimli


Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir. Kehf suresi ayet 103–104hayırlı cumalar

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin  hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.


ayetli cuma mesajları resimli


Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

ayetli cuma mesajları resimli


Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere çok yakındır. (Araf Suresi:56. Ayet.)
ayetli cuma mesajları resimli

Mahiyetimiz duâ olmalı Evvelâ ellerden önce yürekler açılmalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey belâları defeden ALLAHIM Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin herşeye yeter. Hayırlı Cumalar.

İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. (Şems-i Tebrizi) Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim bizi iyilerden eyle. Bizi iyilerin sevdiğinden eyle. Bizi sadece sana muhtaç eyle. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Eğer dünyada ve âhirette, Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, İçine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. | Nur Suresi-14 | Cumanız mübarek olsun.

“Rabbim! Salih (evlat)lar lütfet bana.” (Saffat-100)
ayetli cuma mesajları resimli

Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. hayırlı cumalar(İbrahim Suresi, 38)

“Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine-5)

“Rabbim! Neslimden çoğunu namazı devamlı olarak gereğince kılan kullarından eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur!” (İbrahim-40)

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı nurlu cumalar.
ayetli cuma mesajları resimli

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.” Yaratanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun. 
ayetli cuma mesajları resimli


Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!


Yâ Rabbî Ben’i Ben’den al ama Ben’i Sen (c.c) ‘den uzak etme... Amin...hayırlı cumalar

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam (a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar Dua ile.

ayetli cuma mesajları resimli

Ey iman Edenler! Sabır ve namaz, dua ile Allah’tan dua isteyin. Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

“Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.” (İbrahim-41)Hayırlı cumalar

Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.

Hz. Enes’den radıyallahu anh rivayetle, Aleyhisselam vesselam efendimiz buyurdular ki; bir cemaat Allah’ı zikretmek için bir yerde otururlarsa, bir münadi gökten onlara şöle nida eder: Allah’ım mağrifetine nail olmuş olarak kalkınız. Hadis-i Şerif
ayetli cuma mesajları resimli

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dâhil eyle.” (Şuara-83)

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zükrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı cumalar!