Her gün okunacak dualar / Sabah kalkarken / Akşam yatarken okunacak dua - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

Sabah kalkarken / Akşam yatarken okunacak dua

sabah kakınca okunacak dua,Akşam yatarken okunacak dua
Her gün okunacak dualar / Sabah kalkarken / Akşam yatarken okunacak dua100 adet La ilahe illallahu vehdehu la şerike leh,lehü-l mülkü ve lehül hamdü ve hüve alla külli şey’in kadir.( Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir