mustafa kemal atatürk sözleri - Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Kısa Aşk Sevgi Sözleri

Mustafa Kemal ATATÜRK sözleri-mesajları
mustafa kemal atatürk sözleri / mesajları

Mustafa Kemal ATATÜRK Belgeseli









Ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. 1912

"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa  Kemal ATATÜRK) 

Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır. (7 Şubat 1933 Mustafa Kemal ATATÜRK)

“Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır. (1937 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“ Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir. (1923 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Millî ekonominin temeli tarımdır. (1937 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. (1936 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır. (1930 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım. (1931 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Birgün, ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler."(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Türk Dili'nin özleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için bütün yayın araçlarından yararlanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun, yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise uyumlu, güzel bir duruma getirmeliyiz.” “Türk demek Türkçe demektir; ne mutlu Türküm diyene!” 

Mustafa gurur,Kemal onur,Atatürk şereftir!.. 

''Gaye, bugünkü ve yarın ki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe'dir.''(Mustafa Kemal ATATÜRK 1932)

“Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Taş kırılır, Tunç erir, ama Türklük ebedidir" (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir. (1930 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“"Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (1925 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. (1930 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. (1930 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1923 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

"Evvela millete; tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!" 

Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. (1923 Mustafa Kemal ATATÜRK) 

" Biz canini kurtarmak icin kaçanlardan değil, Vatanı kurtarmak için ÖLÜME KOŞANLARDANIZ"" NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE "

Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.'' ( Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)

“Dünya yüzünde, Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir." Mustafa Kemal ATATÜRK)

“İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar'daki Türk de anlayacaktır Mustafa Kemal ATATÜRK)

Eğil, Eğilebildiğin kadar çocuk! Kulağın Ata'nda, Dizin toprakta olsun. Bil ki, O Ata'dır dizini dayadığın toprağı VATAN yapan... Bil ki O Ata'dır sana sefasını sürebileceğin bir BAHT kuran Sakın ha kulak verme DÖRT AYAKLI KADER'in sesine Bil ki o Ata'dır; Sana bu vatanı cennet yapan... ÖZLEM GÜLEN KURTTEPELİ HÜRCAN..

“Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!' diyelim." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır."(Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

“Türk'lerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutlari içindedir." (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

"Milli benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avı olacaklardır." Mustafa Kemal ATATÜRK 


Savaş için düşmanı ordugahımızda beklemektense, onu uzaktan karşılamak yeğdir. 1914


Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. 1919


Bütün ümidim gençliktedir. 1919


Ne mutlu "Türküm" diyene.


Geldikleri gibi giderler.



Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. 1923


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 1923




mustafa kemal atatürk sözleri







Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız vehissediyorsanız bu yeterlidir.


Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.


Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.


Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !



Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesineve refaha ulaştırmaktır.


Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.



Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerdensonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferlerkazanmaya devam edeceğiz.



Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise,"Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"diyebilenindir.


Egemenlik verilmez, alınır.


Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.


Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.


Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.


Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.




Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarınınyegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamazve yaşamayacaktır.


Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.


Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz birbütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.


Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. 1906


mustafa kemal atatürk sözleri



Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancakTürkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.



Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayıbir türlü öğretemedim.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. 1920


Büyük Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir. 1921


Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. 1921



Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır. 1921


Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921


Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür. 1922


Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. 1922


Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle taarruz, hiç taarruz etmemekten daha fenadır. 1922


Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922


Eğitim işlerinde behemahal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. 1922


Her çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır. 1922


Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz" kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır. 1922


Türkiye' nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstehak olan köylüdür. 1922


Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. 1922


Okul, genç beyinlere insalığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. 1922


Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. 1923


Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 1923


Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 1923


Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 1923


Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır. 1923


Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. 1923


Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. 1923


Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. 1923


Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. 1923


Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundadırlar. 1923


Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1923


Bizim dinimiz, ulusumuza, değersiz, miskin ve aşağı olmayı salık vermez. Tersine Allah da, Peygamber de insanların ve ulusların onur ve şereflerini korumalarını buyuruyor. 1923